+48 573 218 198 Obsługujemy zamówienia:  9 - 17
Waluta
Język

Regulamin


Postanowienia ogólne


Sklep internetowy 4japancars.pl dostępny pod adresem internetowym https://www.4japancars.pl, prowadzony jest przez Mariusz Nowak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PARTSPOINT – Mariusz Nowak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. Gospodarki.
NIP 734-331-92-65
REGON 386294229

Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.4japancars.pl drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail.
 2. Na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia, zostanie zweryfikowana dostępność zamówionego towaru.
 3. W przypadku braku towaru zamówionego przez Klienta lub z powodu innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia, Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
 4. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta zastrzega się możliwość anulowania całości zamówienia ewentualnie jego części, lub dokonać podziału zamówienia. Dostawa nastąpi w odrębnych przesyłkach gdzie Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wysyłki związanych z podziałem zamówienia. Wybór powyższych opcji nastąpi po uprzednim uzgodnieniu z Klientem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
 5. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 6. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów transportu.
 7. Zastrzega się prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdzie podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.
 8. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 9. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny zawierać dane zgodne z prawdą oraz dotyczyć wyłącznie Klienta.
 10. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, poprawiania oraz aktualizacji.
 11. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej e-mail. Klient otrzymuje dane dostępowe do logowania na stronie www.4japancars.pl
 12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.30, w soboty po godz. 13.00 oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy
 13. Towar dostępny na zamówienie, (klient zostaje automatycznie poinformowany) wymagana wpłata 30% wartości zamówienia, płatna na konto firmy.

Płatność za złożone zamówienie

 1. Płatności online realizowane są za pośrednictwem przelewy24.pl
 2. Należność za zamówiony sprzęt pobierana jest przez kuriera lub wpłacana na poczcie w chwili dostarczenia przesyłki. Istnieje możliwość przedpłaty.
 3. Zamówienie jest realizowane po wpłynięciu kwoty na nasze konto.
 4. W celu ustalenia innej formy zapłaty prosimy o kontakt.

Zwroty I Reklamacje

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku 'O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271) Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego na stronie www.4japancars.pl bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 2. Zwrot przyjmiemy tylko wtedy, gdy produkt nie nosi śladów użycia, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Dotyczy to również oryginalnego opakowania.
 3. Zwracany produkt musi być kompletny
 4. Zwrócony towar należy bezpiecznie zapakować i odesłać na adres naszej firmy na swój koszt. Przesyłki na nasz koszt nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.
 5. Pieniądze zwracamy przelewem na wskazane konto bankowe w terminie do 14 dni roboczych od dnia uznania roszczenia.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 7. Wszystkie towary będące w ofercie www.4japancars.pl są fabrycznie nowe (z wyjątkiem produktów opisanych jako "używane" gdzie takowa informacja jest wyraźnie zaznaczona w opisie przedmiotu!).
 8. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać/dostarczyć reklamowany towar PO wcześniejszym uzgodnieniu i kontakcie wraz z oryginalnym opakowaniem oraz informacją o rodzaju usterki / uszkodzenia / braku.
 9. W przypadku uznania reklamacji na rzecz Klienta:
  • towar zostanie wymieniony na nowy lub naprawiony.
  • Jeśli wymiana lub naprawa są technicznie nie możliwe, zwrócimy pełną wartość zamówionego towaru w ciągu 14 dni.

Odpowiedzialność

 1. www.4japancars.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli było to spowodowane działaniem osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie czy też dostawcy łączy internetowych i energetycznych.
 2. www.4japancars.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy przerwy w korzystaniu ze strony www.4japancars.pl z przyczyn Klienta gdzie nastąpiło udostępnienie osobom trzecim danych "login czy też hasło" do logowania na stronie www.4japancars.pl
 3. www.4japancars.pl nie ponosi odpowiedzialności za towary sprzedawane jako specjalistyczne podzespoły i części samochodowe z zastosowaniem do samochodów przeznaczonych do użytku poza drogami publicznymi (wszystkie części oznaczone w opisach jako nie posiadające homologacji na Europę) w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 roku nr 204 poz. 2086 z późn. zmianami), w szczególności na torach i trasach zamkniętych.
 4. www.4japancars.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z zastosowania zamówionych towarów.
 5. www.4japancars.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego montażu zamówionych towarów, w szczególności za nieprawidłowy montaż uznaje się dokonanie montażu nie przez specjalistyczne warsztaty wyposażone w odpowiedni sprzęt i akcesoria, zatrudniające wykwalifikowany personel oraz spełniające inne warunki do ich montażu.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie www.4japancars.pl
 2. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku powstania zmian w Regulaminie, Klient zostanie poinformowany.
 3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt.


Dane Firmy


PARTSPOINT Mariusz Nowak
ul. Zdrojowa 39
33-300 Nowy Sącz
Nip: 7343319265
Regon: 386294229

Jesteśmy dla Ciebie odpowiednim partnerem

Dlatego

  Metody wysyłki:

  Metody Płatności: